/ netinfo
369 преписки е разгледал през първата си година на работа общественият посредник към община Кюстендил Васил Иванов. Приемната му е била посетена от 450 души, като най- често поставяните проблеми са били свързани с нарушение на обществения ред, проблеми с местните данъци и такси, незаконно строителство и административното обслужване. 9 от подадените жалби към Васил Иванов са останали без разглеждане заради минала 3- годишна давност на случаите.

8 от жалбите са били препратени  на Омбудсмана на Република България Мая Манолова, а 17 от жалбите са препратени на други институции по компетентност.

14 от жалбите не са били върнати  с отговор в срок от 20 дни от община Кюстендил.

„Част от разрешените случаи по които съм работил са следните- бяха отстранени няколко акации от двора на ПТГ „Джон Атанасов”, които бяха опасни за здравето на учениците. Този проблем не бе решен 5- 6 години.
По сигнали на граждани бяха ремонтирани 2 улици.

Бяха премахнати заграждения на няколко улици поставени от живущи там неправомерно, с което се пречеше други хора да паркират на дадените места. Имаше подадени до мен и 5 сигнала за подобряване на градската среда- поставяне на пейки, ремонтиране на алеи и други От сигналите по селата бяха почистени 3 пътя. Беше изготвен и график за отстраняване на проблемите с уличното осветление в периода, когато нямаше вишка”, заяви Васил Иванов.

Сред случаите, които са останали без резултат общественият посредник посочи жалбата подадена за премахване на сграда общинска собственост на ул. „Ивайло” 2. Живущите в региона са сигнализирали, че в нея се събират наркомани и е в много лошо техническо  състояние.

За да бъде премахната тази сграда обаче е необходимо разрешение на Министерство на културата, тъй като същата е със статут на местен паметник на културата.

„Част от случаите, които останаха незавършени преписки са следните: поставянето на параболични огледала на кръстовището на улиците „Цар Симеон” и „Даскал Димитрий”. Там бяха поставени изкуствени пътни неравности. От общинска администрация ни отговориха, че средства за такива огледала са заложени в бюджета за тази година.

Друг от случаите които останаха незавършени е преписката за ползването на минерална вода от жителите на квартал „Изток” на бул. Дондуков”. Там непрестанно има каруци, в които се товарят туби с минерална вода. Моето питане беше чия собственост е извора и на какво основание се пълни. До този момент нямам отговор на този въпрос”, допълни общественият посредник.

От началото на тази година местният омбудсман е с ново работно време, което ще бъде същото като това на общинска администрация от 8 до 17 часа, като приемната за граждани ще бъде всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.