Кюстендилската болница има разрешително за Инвазивна кардиология
Кюстендилската болница има разрешително за Инвазивна кардиология / Дарик- Кюстендил,архив
422 лекари практикуват в края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения  в област Кюстендил, сочат данните на НСИ. Лекарите по дентална медицина са 111, а медицинските специалисти по здравни грижи - 645, от които 423 са медицински сестри,   44 - медицински лаборанти, 46 - акушерки и 56 - фелдшери.
В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) в областта практикуват 212 лекари, 3 фармацевти и 355 медицински специалисти по здравни грижи.
В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 167, лекарите по дентална медицина - 111 и медицинските специалисти по здравни грижи - 51.
В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 43 лекари и 239 медицински специалисти по здравни грижи.
 
Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст в област Кюстендил е следното:
Мъже са 191 (45.3%), жени - 231 (54.7%).
Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 64 години - 321, или 76.1%.
Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 12, или 2.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 68, или 16.1%.
 
В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 84, или 19.9% от всички лекари в областта, следвани от:  Спешна медицина - 38 (9.0%), Педиатрия - 30 (7.1%), Нервни болести - 27 (6.4%), Акушерство и гинекология - 24 (5.7%), Анестезиология и интензивно лечение и Кардиология - по 22 (5.2%), Хирургия - 19 (4.5%), Вътрешни болести - 17 (4.0%), и Ортопедия и травматология - 15 (3.6%).
 
Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за област Кюстендил е 35.4 на 10 000 души от населението, при 42.4 на 10 000 души общо за страната. Стойността на този показател е най-висока за областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0), в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).

За областта осигуреността с лекари по дентална медицина е 9.3 на 10 000 души от населението, при 10.3 на 10 000 души общо за страната. Най-висок е показателят за областите Пловдив (15.7 на 10 000 души), София (столица) (14.4), Варна (12.1) и Перник (11.9). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище и София (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7 на 10 000 души от населението).
Осигуреността в област Кюстендил с общопрактикуващи лекари е 7.1 на 10 000 души от населението, при 6.0 на 10 000 души общо за страната. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).