/ archive.dariknews
Вчера полицаи и служители от НАП и РИОСВ са проверили парцел на улица „Н. Радев“ в Хасково. Мястото, стопанисвано от 50-годишен мъж представлявало нерегламентирана площадка за съхранение и разкомплектоване на МПС.

За ден: Полицията провери 316 коли и 418 души

Чрез контролна покупка, проверяващите са документирали продажба на резервни части без касов апарат, за което служителите на НАП са съставили 2 констативни протокола.

Предстои съставянето на акт за констатираните нарушения. Служителите от РИОСВ са съставили протокол и акт за използване на имота за нерегламентираното съхраняване и разкомплектоване на автомобили.