/ Община Хасково
Започва асфалтиране в селата на Община Хасково за половин милион лева. За тази сума в края на миналата година е проведена обществена поръчка. В момента се правят огледи в селата от специалистите на общината. Предимство имат улиците с най-голяма необходимост от ремонт, по които преминава най-голям трафик от автомобили и обществен транспорт, казаха от кметството. Стойността на ремонтите варира от 20 хиляди до 35 хиляди лева за всяко от селата.

Предстои асфалтиране в Александрово, Брягово, Горно Войводино, Долно Войводино, Елена, Книжовник, Криво поле, Любеново,Манастир, Мандра, Маслиново, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стойково, Тракиец и Узунджово. 

Предстои обявяване и на друга обществена поръчка за ремонти по уличната мрежа на останалите села в общината.