Владимир Митрушев в Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ЕАД
Владимир Митрушев в Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ЕАД / Darik News, архив

Бившият народен представител от ПП ГЕРБ Владимир Митрушев, който този път бе трети в листата на партията за Хасковско и не успя да влезе в парламента, е избран за член на надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД с решение на Надзорния съвет на  “Български Енергиен Холдинг” ЕАД от 28 ноември. Като членове на надзорния съвет са избрани още Илия Иванов и Кирил Георгиев. Промените влизат в сила от деня на вписване на решението за промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, е записано в решението.

Като първи свой приоритет за новата си позиция Владимир Митрушев определи сертифицирането на „Булгартрансгаз“ ЕАД като независим газопреносен оператор. Той сподели още, че ще работи в посока модернизация и разширяване на дейностите по пренос и съхранение на природен газ по съществуващата газова инфраструкрура на  територията на България.

Промените в надзорния съвет на дружеството са с цел да се ускори реализирането на проектите по свързване на българската газопреносна система с мрежата на съседните страни и модернизацията на газохранилището в Чирен,  уточняват от БЕХ.

 

"Булгартрансгаз"е дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД и е собственик и оператор на Националната газопреносна мрежа с основно предназначение  пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ.