В подлеза до гарата в Хасково плуват рибки
В подлеза до гарата в Хасково плуват рибки / Дарик радио, Хасково

Подлезът до гарата в Хасково отново е пълен с вода, в която дори плуват малки рибки. Според работещи наблизо водата в подлеза идвала от близкото дере, което понякога преливало. Други считат, че подпочвена вода избивала през шахтите на съоръжението.

В подлеза до гарата в Хасково плуват рибки
netinfo

Многократно подлезът към хасковската гара се е пълнил с вода и от общината са предприемали отводняване. Заради множеството наводнения и лошото му състояние в началото на тази година транспортната комисия а община Хасково взе решение да бъде затворен. И до днес подлезът не се използва по предназначение, тъй като и на двата входа са монтирани метални врати, на които са поставени забранителни табели.