/ iStock/Getty Images
Дъното на река Марица в участъка ѝ в урбанизираната територия на Свиленград ще бъде укрепено с цел избягването на наводнения. Това съобщиха от общината след стартирането на проекта "Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район на България".

Дейностите предвиждат още благоустрояване на територията в речното легло, подобряване на техническото състояние на съоръжение за контролирано отвеждане на дъждовни води и ивично залесяване.

Друга цел е запазване на биоразнообразието.

От общината уточняват, че проектът е мултирегионален и в него са включени и общините Кърджали, Ямбол и Девин.