/ iStock/Getty Images
Община Свиленград започва подготовка за сертифициране в Европейската мрежа за нулеви отпадъци, съобщиха от кметството.

Организацията има за цел общините, които са част от нея, да постигнат под 100 кг смесени отпадъци на човек годишно, докато останалите се използват повторно, компостират и рециклират.

Стремежът на община Свиленград е да получи сертифициране на най-високото 5-то ниво за община с нулеви отпадъци.

Награда "Активни граждани" получи Консултативният съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград

С решение на Общинския съвет от последната му сесия е била приета декларация за сертифицирането на община Свиленград в Мрежата за нулеви отпадъци и съгласие за сключване на Меморандум за сътрудничество с Екологично сдружение "За Земята".

Свиленград се отличава като община новатор в опазването на околната среда чрез въвеждане на различни методи и реализиране на екопроекти.
БТА