Свиленград с награда от НСОРБ
Свиленград с награда от НСОРБ / Община Свиленград
Консултативният съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград бе отличен с наградата „Активни граждани”. Призът е на Националното сдружение на общините и се връчва за гражданска инициатива, насочена към намаляване на отпадъците. Церемонията се състоя снощи на XIII Годишна среща на местните власти в курорта Албена. Наградата прие Валя Здравкова, като представител на общината в Консултативния съвет. Събитието уважиха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, депутати и близо 800 представители на общините, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове и експерти.

Свиленград с награда от НСОРБ
Община Свиленград

Консултативният съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград е създаден, като продължение на инициативите на общината в дейностите по управление на отпадъците. Той подпомага общинската администрация при вземането на решения, изработването и реализирането на план за нулеви отпадъци на територията на общината и я консултира в процеса на включването й в Мрежата на европейските общини за нулеви отпадъци. Тази организация обхваща общини от държави в цяла Европа, постигнали битов отпадък под 100 кг на човек за година.

В състава на Консултативния съвет са включени граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, представители на общината и местния парламент.

Свиленград с награда от НСОРБ
Община Свиленград

Набелязани са различни мерки за намаляване на отпадъка и постигане на икономии от такса. Обмисля се поставянето на повече контейнери за разделно събиране, на такива за растителен отпадък, коментират се идеи за събиране на текстилни отпадъци, за справяне с незаконните сметища, горенето на гуми, както и мерки за повишаване на контрола и прилагане на ефективни санкции върху всеки, изхвърлил отпадък извън предназначените за това места, включително и извън контейнерите и кофите за смет. Крайната цел е намаляване на отпадъка в община Свиленград до 10%, информират от администрацията.