Свиленград
Свиленград / Община Свиленград
Проект на Община Свиленград на стойност 1  151 618 лева е одобрен по Оперативна програма „Региони в растеж”, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.  Свиленград е сред 19-те общини, получили финансиране по програмата.

Проектът на общината предвижда саниране и подобряване на енергийната ефективност на три обществени сгради – ОУ „Любен Каравелов”, читалище „Васил Левски” в кв. „Кап. Петко войвода” и сградата на бившия СМК, която се намира близо до Стария мост на река Марица. Там общината ще създаде Център за социални дейности.

От МРРБ съобщиха, че са били подадени общо 52 проектни предложения, селектирани след оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидатите.