/ iStock/Getty Images
РИОСВ-Хасково ще състави акт на дружество в областния център, което е горило нерегламентирано отпадъци, съобщиха от екоинспекцията. Нейни експерти са извършили незабавна проверка след постъпил сигнал за черен задушлив дим в хасковския квартал "Република".

Евростат: България е на второ място в ЕС по рециклиране на пластмасови опаковки


При проверката е било констатирано, че на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба МПС, стопанисвана от "Индустриални суровини" ООД, се изгарят кабели с цел отстраняване на пластмасовата обвивка.

Дадено е било предписание за преустановяване и недопускане запалването и изгарянето на отпадъци в района на площадката. Дружеството ще бъде санкционирано съгласно Закона за управление на отпадъците, уточняват от РИОСВ.
БТА