С 3 246 963 лв. Харманли намалява биоразградимите отпадъци

Харманли
Харманли / Община Харманли
С 3 246 963 лв. Харманли намалява биоразградимите отпадъци
101643
С 3 246 963 лв. Харманли намалява биоразградимите отпадъци
  • С 3 246 963 лв. Харманли намалява биоразградимите отпадъци
Първо публично събитие по договора за безвъзмездна финансова помощ за „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“ се проведе днес. Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на инвестицията е  3 246 963,78 лева, като основните средства се предоставят безвъзмездно от Европейския фонд.

Харманли
Община Харманли

Пресконференцията бе открита от кмета на община Харманли Мария Киркова. Ръководителят на проекта Даниела Борисова представи целите и дейностите, както и постигнатите до момента резултати. Към днешна дата са проведени обществени поръчки и са сключени договорите за основните дейности по проекта и надзора. Предстои да започне изграждането на планираното съоръжение за компостиране, както и закупуване на необходимата техника за осъществяване на цялостния процес по събиране и рециклиране на зелените и биоразградими отпадъци на територията на община Харманли.

Харманли
Община Харманли

В резултат на реализирания проект се очаква да се намалят количествата на депонираните биоразградими отпадъци, които да се превърнат в полезен ресурс. Ще бъде предоставена нов вид услуга на гражданите от всички населени места на територията на общината, като по този начин ще се обърне внимание на екологичния отпечатък и ползите от рециклиране. Предвижда се разкриването и на нови работни места, стана ясно днес.