/ iStock/Getty Images
Еднократни помощи за 155 живородени деца в община Хасково са одобрени от началото на годината.

Приетият с решение на Общински съвет размер на помощ за тази календарна година е 650 лева.

В общината са постъпили 171 заявления, като отказ за изплащане на еднократна финансова помощ са получили 9 семейства. Причината е била прекъснати здравноосигурителни права на родителите.

Над 10 000 новородени от нуждаещи се семейства ще получат бебешки продукти

На други 7 фамилии е била дадена възможност да изпълнят повторно изискванията.

През 2019 година са изплатени 259 еднократни помощи за новородени деца, а миналата година родителите на 237 новородени деца в община Хасково са получили еднократна помощ.
 
БТА