/ iStock/Getty Images
За повече от 10 000 новородени ще бъде осигурено материално подпомагане с най-необходимите бебешки продукти. Помощта е предназначена за деца от семейства с ниски доходи, деца в риск, както и за деца, настанени в приемни семейства, потребители на социални услуги, деца на майки, жертви на насилие и други.

Подкрепата ще е по Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 - 2027 г. Това предвижда проектът й, който е публикуван за обществено обсъждане.

Предложение: НЗОК да плаща за домашно лечение на бебета и зъболекар за психично болни

Пакетите ще включват бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др. продукти, съобразени с основните нужди и възрастта на детето. Този вид подпомагане ще се предоставя най-малко два пъти до навършване на шест месеца на детето.

За всеки конкретен случай ще има индивидуална преценка, като освен доходния тест ще бъдат оценявани и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа.

Продуктите в пакета ще бъдат закупувани от АСП по реда на действащите правила за обществени поръчки и ще бъдат насочени към складове за съхранение и последващо разпространение към семействата на новородените деца

Радостен рекорд: 21 бебета се родиха за 24 часа в Първа АГ болница в София

С детска кухня със здравословна храна ще бъдат подпомогнати повече от 10 000 деца от 10 месеца до тригодишна възраст. С този вид подпомагане се цели осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на децата в най-ранна детска възраст. Програмата се фокусира върху деца до 3-годишна възраст, които са обект на социално подпомагане. Ще има възможност за идентифициране и на деца и семейства, които остават извън обхвата на системата за социално подпомагане, но за тях е установена необходимост от такова подпомагане.

През 2019 г. 27.5 на сто от децата на възраст до 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 0.9 процентая повече спрямо 2018 година.
През 2019 г. приблизително седем от десет деца (68.3 на сто), чиито родители са с начално или без образование, живеят в бедност. Приблизително 16 пъти по-малко, или 4.3 на сто, са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е седем пъти по- висок от този при децата с родители с висше образование. Възможността да се осигурят определени потребности на децата се различава в зависимост от етническата принадлежност на респондентите. През 2019 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) e, както следва: 30.5 на сто от българската етническа група, 45.4 на сто от турската етническа група, 83.1 на сто от ромската етническа група и 28.1 на сто от друг етнос.

По данни от НСИ, през 2019 г. относителният дял на децата в България, за които не може да се осигури поне веднъж дневно едно хранене, включващо месо, пиле или риба и поне веднъж дневно пресни плодове, е 17.6 на сто.
БТА