РИОСВ започва проверки за торбичките
РИОСВ започва проверки за торбичките / netinfo

Експертите на РИОСВ - Хасково започнаха проверки в малките търговски обекти в региона за употребата на полимерни торбички до 15 микрона, съобщиха от Екоинспекцията. Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите, но ако тъговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада въху него. Съгласно изискванията на Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35 ст. При проверките се изискват счетоводни документи, за да се докаже произходът на полимерните торбички, материала и дебелината им.

При установяване на нарушения на Наредбата, Законът за управление на отпадъците предвижда глоби за неплатена такса - размерът на неплатената такса в двоен размер и за непредставяне на документ за произход - от 2000 до 6000 лева. Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона цели да ограничи употребата им и замърсяването на околната среда с тях.

Започваха масирани проверки и на площадките за излезли от употреба МПС и електронно и електрическо оборудване и батерии във връзка с измененията на Закона за управление на отпадъците. Неотговарящите на изискванията ще получат предписания за прекратяване на дейността си.