/ iStock/Getty Images
 Законът за управление на отпадъците предвижда глоба от 3000 до 10 000 лв.
РИОСВ-Хасково извърши проверка на автоморгата, в която избухна пожар на 25 януари и изгоряха десетки излезли от употреба автомобили. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от екоинспекцията.

Незаконно ли е работила автоморгата, която се запали в Хасково? (ВИДЕО)

Екоекспертите са констатирали, че не са били отстранени гумите, тапицериите и други горивни материали на част от съхраняваните на площадката стари автомобили. По този начин е нарушен редът за разкомплектоване на излезлите от употреба МПС, съгласно Приложение 3 за минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване и към центровете за разкомплектоване на ИУМПС към Наредбата за излезлите от употреба МПС.

Прокуратурата разследва пожара в автоморга в Хасково (ВИДЕО)

Днес ще бъде изпратена покана за съставяне на акт на фирмата, стопанисваща площадката- „Детелина АФА“ ЕООД
. За нарушаване на изискванията за разделно събиране, транспортиране или третиране на отпадъци според вида, свойствата и съвместимостта им, Законът за управление на отпадъците предвижда глоба от 3 000 до 10 000 лв.

Стационарният пункт за следене на качеството на атмосферния въздух в РИОСВ показва, че в деня на пожара няма замърсяване на въздуха в града.

Пожар в автоморга в Хасково, има дим над целия град (ВИДЕО)

В събота концентрацията на серен диоксид е била 19,9 микрограма за кубичен метър при средноденонощна норма 125 микрограма/куб.м, а за азотен диоксид - 9,1 при норма 200.