Прокуратурата за прекратяване на незаконен данък за наследство в община Хасково
Прокуратурата за прекратяване на незаконен данък за наследство в община Хасково / DarikNews.bg, Архив

По указание и разпореждане на Върховна административна прокуратура, Окръжна прокуратура - Хасково извърши проверка по реда на надзора за законност на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Хасково, съобщават от Апелативна прокуратура-Пловдив.

При проверката е установено, че с приетата на 19.12.2008г. от Общински съвет - Хасково наредба е определен размер на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или заветник, в нарушение на Закона за местните данъци и такси, който е въвел необлагаем минимум на наследствен дял, под размера на който не се събира данък.

В чл. 36 от Закона за местните данъци и такси е предвидено данъчната ставка да се определя с решение на общинския съвет в границите, посочени от законодателя, но с предвиден необлагаем праг на данъчна основа при наследствен дял, оценен до 250 000 лева, т.е. при наследствен дял под 250 000 лева данък наследство не се дължи и не се плаща, посочват от прокуратурата.

Общинският съвет на Хасково не е съобразил наредбата си със ЗМДТ и е задължил всички наследници да внасят данък наследство, независимо от размера на наследствения дял, като по този начин е въвел незаконно задължение за внасяне на данък наследство на всички наследници, съобщават от прокуратурата.

Окръжна прокуратура – Хасково е сезирала Административен съд-Хасково с искане за отмяна на незаконосъобразната част от наредбата за определяне размера на местните данъци и такси в община Хасково.

Проверката на Върховна административна прокуратура продължава на територията на цялата страна.