Обс-Димитровград прие Бюджет`2018
Обс-Димитровград прие Бюджет`2018 / Дарик радио, Хасково
Приеха Бюджет`2019 на Димитровград. БСП против
100496
Приеха Бюджет`2019 на Димитровград. БСП против
  • Приеха Бюджет`2019 на Димитровград. БСП против
Бюджета за 2019 г. на община Димитровград в размер на 38 767 759 лв. бе приет с 21 гласа „за“, 5 „против“ и 4 „въздържал се“. От съветническата група на БСП обявиха преди вота, че няма да подкрепят проекта за годишна финансова рамка. Аргументите за това решение съобщи председателят на групата Димитър Петров. За поредна година той посочи, че социалистите са против продажбата на общинска собственост и поиска повече средства за малките населени места и болницата. Привлечените инвестиции за безспорен плюс, но при застаряващото население, драстичния отрицателен прираст и млади активни хора на критичния минимум, те се обезсмислят, посочи Петров. Той отправи адмирации към екипа, работил по техническата подготовка на бюджета и главния финансист на общината Татяна Ванчева, но бе категоричен, че заради тези пропуски групата няма да подкрепи проекта. Това се случва за първи път през този и миналия мандат.

Кметът Иво Димов също толкова категорично определи изказването на Димитър Петров, като „пълен нонсенс“ с политически оттенък предвид изборната година. Аз по-безлично изказване за бюджет не съм чувал, каза още димитровградският кмет. Искате повече пари за болницата и селата, но не казвате откъде да дойдат. Как да раздуваме разходната част, когато 8 години не сме увеличавали местните данъци и такси?! Освен да идем да копаем и ако намерим златна жила, тогава ще има пари за всичко, каза още димитровградският кмет. С това се изчерпи и дебатът по бюджета на община Димитровград за 2019 г. Чуйте го в приложения файл.

Планираният държавен трансфер е в размер на 22 186 699 лева, а  заложените приходи за местни дейности са в размер на 19 720 312 лв.  18 310 299 лв. е субсидията за делегираните от държавата дейности, 2 660 200 лв. е трансферът за местни дейности,  171 900 лв. са предвидени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища,  1 044 300 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи.

В политиката на разходите продължава традицията от последните години и приоритет отново са разходите за образование, благоустрояване и социални дейности. Най-голям дял в структурата на разходите заемат средствата, предвидени за образование – 16 249 054 лв. или 41,91 % от общия размер на бюджета. Следват тези за благоустрояване (ремонт улици, ВиК, осветление, чистота, озеленяване и опазване на околната среда) – 8 783 731 лв. или 22,66 %, за стопанисване на общинската собственост – 2 466 475 лв. или 6,36 % от общия бюджет; за култура спорт и религиозни дейности – 3 091 937 лв. или 7,98 %.

Към 31.12.2018 г просрочените задължения са 256 943 лв., като средства за разплащането им са разчетени в настоящия бюджет. През 2019 година общината предвижда да бъдат събрани  1 380 000 лв. просрочени вземания от данъци и такси. Тя ще работи по проекти, финансирани от Европейския съюз от новия програмен период 2014-2020 година, на обща стойност 3 382 616 лв.