Прах над нормите във въздуха на Хасково и Димитровград отчита РИОСВ
Прах над нормите във въздуха на Хасково и Димитровград отчита РИОСВ / netinfo

Превишения на нормите за фини прахови частици във въздуха на Хасково и Димитровград отчита Регионалната екоинспекция.

 

За трите месеца от началото на годината в Хасково са регистрирани 19 превишения на средноденонощната норма. Превишения по другите показатели, които се следят не са регистрирани. Градският фонов пункт замерва серен диоксид, азотен диоксид, полиароматни въглеводороди и тежките метали – олово, кадмий и арсен.

 

42 пъти е превишена средноденонощна норма за фини прахови частици от началото на годината в  Димитровград. През януари и март в града са отчетени и наднормени концентрации на серен диоксид във въздуха. За трите месеца са регистрирани 12 превишения на нормите. Най-високата стойност е отчетена през март – 563,30 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух.