Почасови социални услуги за 68 потребители по проект в Любимец
Почасови социални услуги за 68 потребители по проект в Любимец / Община Любимец

Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ представиха на пресконференция в зала "Любимец". Днес стартира предоставянето на социални услуги за 68 потребители от общината- лица с увреждания, в това число  деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. За тях ще се грижат 39 лични, 2 социални, 2 здравни асистенти и 5 домашни помощници- безработни от общината, назначени с трудови договори за срок от 18 месеца. Голяма част от тях ще обслужват повече от един потребител.

В новосъздадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда от днес ще бъде назначен и екип, който включва управител, психолог, рехабилитатор, фелдшер и шофьор. Освен основните услуги, ще бъде предоставена мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.  По проекта ще бъде осигурен също специализиран транспорт за хората с увреждания, както и апаратура за рехабилитация.