/ Община Хасково
"Синя стая" за изслушване на деца, жертви или извършители на престъпления, ще бъде открита в Хасково, информират от Окръжния съд. Това е петото подобно помещение в страната за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, изградено от Министерство на правосъдието по проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Община Хасково предостави безвъзмездно помещенията на ул. „Цар Освободител“ № 2, посочват още от Окръжния съд.

Очаква се на откриването днес да присъстват заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, Даниела Димитрова от посолството на Швейцарската Конфедерация, кметът на общината Добри Беливанов, представители на съда, прокуратурата, областната дирекция на МВР, дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други.

В страната се изгражда система от подобни стаи, за да може децата да бъдат щадящо изслушвани, когато се налага, при наказателни процеси, граждански или семейни дела или административни производства. Стаята е извън Съдебната палата, полицията, прокуратурата и следствието, защото детето не трябва да бъде стресирано и да разбира, че е въвлечено по някакъв начин в съдебна процедура.

В помещения са осигурени възможности за аудио- и видеозаписи, дискретно присъствие на ангажирани в досъдебното и съдебно производства лица, припомнят от Окръжен съд-Хасково.