Обсъждат обществено повдигането на жп надлеза в Димитровград

Обсъждат обществено повдигането на жп надлеза в Димитровград
Обсъждат обществено повдигането на жп надлеза в Димитровград / DarikNews, архив

Обществено обсъждане на  «Идеен проект за едновременно изменение на  Актуализирания общ градоустройствен план, одобрен с решение 411/1997г. на Общински съвет-Димитровград и Подробния устройствен план – План за улична регулация от о.т. №130 до о.т. 1173 и от о.т.130 до о.т. 1368 по плана на Димитровград, одобрен със заповед 709/1994г.», които ограничават района от кръстовището на ул.”Първи май” с бул.”Трети март” до новата и старата автогари, във връзка с предстоящите строителни дейности за повдигане нивото на жп надлеза,  като част от реализирането на  обект “Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив –Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км./ч.”, обявява община Димитровград за 14 ч., на 18 май, в заседателната зала на 2 етаж в административната сграда.

От общината канят всички заинтересувани да вземат участие в обсъждането, като уточняват, че материалите за него са на разположение в стая 77, етаж 7 на общината.