Нова канализация за три нови улици и 26 семейства в Свиленград
Нова канализация за три нови улици и 26 семейства в Свиленград / Община Свиленград

Канализационна система бе изградена на три от най-новите улици в Свиленград: „Веферлинген", „5 октомври" и „Доц. д-р Виделов" в разрастващия се квартал „Канакли". Новоположените 490 м канали ще се ползват 26 семейства, които имат имоти на тези улици. Поставени са 10 броя ревизионни шахти. Предстои изграждането на канализационни отклонения към домовете, информират от общината.

Системата е изпълнена изцяло от общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване" под техническото ръководство на неговия управител Иван Атанасов. Капацитетът и оборудването на предприятието със специализирана техника и работници дават възможност за подобна специфична строителна дейност, коментират от община Свиленград. Новоизградената подземна инфраструктура е финансирана от собствения му бюджет със 70 000 лева.

В момента работниците на „Благоустрояване и озеленяване" изграждат тротоари на рехабилитираните улици в кв. „Гебран". Целогодишно предприятието е ангажирано с поддръжка на зелените площи и уличното озеленяване, на шадраваните и поливните системи, на уличното и парково осветление, санитарна сеч, сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на уличните платна и тротоари, текущи ремонти на общински сгради, снегопочистване, асфалтиране на улична и поддръжка на общинска пътна мрежа, пречистване на отпадни води. За всички дейности тази година предприятието разполага с бюджет от 1,4 млн. лева.