Ферма за патици изхвърля отпадъци в река Харманлийска
Ферма за патици изхвърля отпадъци в река Харманлийска / netinfo

Санкция в размер на 500 до 10 000 лева ще бъде наложена по Закона за водите на собственика на ферма за отглеждане на патици, която се намира в бившия птицекомбинат в Хасково.

При проверка по сигнал постъпил в регионалната екониспекция е констатирано, че фермата е замърсила река Харманлийска. По данни на инспекцията причина за замърсяването е изтичане на непречистени отпадни води от птицекомбината. Водите в каналите и самата река са силно замърсени, както и бреговете на реката.

Експертите са констатирали, че отпадните води от дейността в халетата се изливат директно в реката по прокопани открити канали. Взета е проба за физикохимичен анализ на водите.

На собственика на фермата ще бъде върчено предписание за изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отпадни води.