Земеделски производител призна, че е получавал неправомерно европейско финансиране

/ Дарик Добрич

Състав на Окръжен съд-Габрово одобри споразумение между прокурор при Окръжна прокуратура-Габрово и защитника на обвиняемия от с. Столът, Община Севлиево. На подсъдимия се налага наказание лишаване от свобода - условно, за представяне на неверни сведения, с цел получаване на финансиране от европейски фондове.

Земеделски производител бе осъден за документно престъпление

Съгласно споразумението, той се признава за виновен в това, че на 2 април 2014 г., за да получи средства за подпомагане като земеделски производител, представил пред Общинска служба по земеделие в Севлиево неверни сведения - че има правно основание за ползване на определени земеделски площи въз основа на сключен договор за наем със собствениците им.

От доказателствата по делото става ясно,  че от обвиняемия са заявени за подпомагане имоти с обща площ 276 400 кв. м., от които - 135 662 кв. м. с правно основание за ползване  (сключени договори за наем за 2014 г.) и 140 738 кв. м. без правно основание за ползване. 

За последно посочената земеделска земя (140 738 кв. м) той е получил средства в размер на 7 160,95 лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, принадлежащ на Европейския съюз. Пред съда бяха представени доказателства, че сумата е възстановена от обвиняемия на ДФ "Земеделие".

ЕП призовава държавите членки да улеснят достъпа до земя за млади производители

Наложено е наказание от 1 година „лишаване от свобода"отложено с изпитателен срок от 3 годиниОдобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.