темида съд
темида съд / ThinkStock/Getty Images

Съдът одобри споразумение, постигнато с Окръжната прокуратура в Габрово, с което земеделски производител бе осъден за документно престъпление, с цел – получаване на финансиране от европейски фондове и от националния бюджет.

Н. К. се призна за виновен за това, че на неустановена дата през периода 31.07. – 02.08.2017 г. в Габрово, пред служители в Общинска служба „Земеделие“ – Габрово, съзнателно се ползвал от неистински частен документ – договор за наем на земеделска земя за имоти, с обща площ 29.394 дка, в землището на габровското село Козирог, за да докаже, че съществува право да ги ползва, като от него за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност.

Признал се е за виновен и за това, че на 04.06.2018 г., като земеделски производител физическо лице, в Общинска служба „Земеделие“ – Габрово, представил неверни сведения за кампания 2018 г., в нарушение на задължение да предостави верни такива съобразно ЗПЗП и Наредба № 5/2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, като към Общо заявление за подпомагане, приложил копие от неистински частен документ – Договор за наем на земеделска земя с общо площ 29.394 дка, в землището на с. Козирог, с цел да получи средства от фондовете принадлежащи на ЕС – Европейски фонд за гарантиране на земеделието, Европейски фонд за развитие на селските райони, предоставени от Европейския съюз на българската държава за разпределение чрез ДФЗ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и по Програма за национална помощ за земеделска земя на хектар за периода 2015-2020 г. – средства от бюджета на Р България, с което извършил престъпление.

За извършеното му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 от НК бе отложено с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 1000 лева. Споразумението има последици на влязла в сила присъда.