Забрана за любителски риболов

Забрана за любителски риболов
Забрана за любителски риболов / Дарик Габрово, архив

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков от понеделник /15 април 2013 г./ се забранява любителския риболов за 47 дневен период.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.

 Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май 2013 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Сроковете за забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби се определя в зависимост от надморската височина на водния обект. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната е от 15 април до 31 май 2013 г., а в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни 2013 г.

 За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. За Габровска област това са:

- река Росица - участък в централна градска част от моста на "Кольо Фичето" до първия бент по течението под "Старата Баня";

- река Янтра - участък в централна градска част от "Лъвов мост" по течението й, до мост "Христо Ботев" под хипермаркет "Кауфланд".