Снимка:
Снимка: / МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” направи пред обществеността първата си сериозна заявка за успешно свършена работа. Четири фирми получиха одобрените си проекти на официална церемония в ресторанта на хотел „Кентавър”. Когато става въпрос за дейността на местните инициативни групи, събитие от такъв характер се провежда за първи път в България. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Собственици, управители, изпълнителни директори на дружествата, чиито проектни предложения печелят финансиране, общественици от Дряново и Трявна, медии, кметът на Дряново инж. Мирослав Семов – председател на Колективния управителен орган на МИГ-а, екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” взеха участие в официалната церемония. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

„Да подкрепиш бизнеса е най-важното нещо за едно населено място. Когато има работещ бизнес, е много по-лесна успешната реализация на останалите политики – например в областта на образованието и здравеопазването”, бе отчетено в началото на церемонията.
 
Кметът на Дряново инж. Мирослав Семов – председател на Колективния управителен орган на МИГ-а заяви в официално обръщение към присъстващите на церемонията, че това е един от най-щастливите мигове през двата му управленски мандата.
 
Той отправи специална благодарност към Трявна и към кмета Дончо Захариев за съвместната работа. Семов отчете ролята на общинските съветници, подкрепили идеята за създаване на МИГ-а и на представителите на фирмите, спечелили проектно финансиране.
 
„Направихме нещо повече от очакваното, за да стигнем до този момент и да имаме щастието да връчим първите договори. Искам да благодаря на всички, които имат отношение към създаването и функционирането на МИГ-а. Особено съм щастлив, че тук присъстват представителите на фирмите, спечелили финансиране. Искам да им честитим това заслужено признание, да им пожелаем с техниката, която закупят да повишат капацитета на производството си. Ние сме горди, че вие сте първите лястовици, донесли пролетта на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, каза Мирослав Семов.
 
Румен Радев, президент на тревненската фирма „Елит Стил” ЕООД първи получи договора си. В „Подобряване на производствения капацитет в „Елит Стил” ЕООД” ще бъдат вложени 389 991, 90 лв., от които собственото финансиране е 38 9999, 10 лв. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

„Участвам в много програми, но Местната инициативна група е първата организация, с която нещата се случват много плавно. Това за нас – представителите на бизнеса, е добре. Кандидатствахме за високопроизводителни машини, които на този етап не бяха по възможностите ни да ги закупим. С разширяване на дейността с чуждестранни партньори нараснаха изискванията към качеството на работата ни. Благодарение на този проект, това ще се случи.”
 
„Дони Стайл” ЕООД ще бъде финансирана с 254 452 лева, 55 750 лева е собственото съфинансиране. Управителят Доника Киселкова благодари за възможността да се спечели финансиране, което да се използва за закупуване на нова техника. Това ще даде възможност за модернизация и надграждане на дружеството. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Финансирането на „А и Г Казакови” ООД е в размер на 346 723, 79 лв. Дружеството ще вложи собствени 34 672, 38 лв. От „А и Г Казакови” ООД ще закупят и въведат в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира с голяма производителност. Освен това, топлинните загуби в производствения цех на предприятието ще бъдат значително намалени, а възможностите за съхранение на готовата продукция – подобрени. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Представителят на фирмата Георги Казаков отчете ролята на спечеления проект за повишаване на експортния потенциал на дружеството. Той благодари на всяка от страните, които имат роля в процеса на финансиране чрез проекти към МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” и пожела на останалите: „На добър час в реализацията на проектите”.
 
От Дания в церемонията се включиха представители на ръководството на фирма „Мортали” ООД, както и изпълнителният директор на фирмата Милена Атанасова. Финансирането, което дружеството получава е в размер на 292 768, 20 лв. Собственият принос е 10% от тази сума.

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

 „Благодаря на МИГ-а за добре свършената работа. Без съдружниците ни, фирмата нямаше да стигне до тук. Преди 10 години започнахме на шега с трима души, а вече сме много повече. Осъзнаваме, че този проект ще ни бъде от полза, но той е и голяма отговорност”, каза Милена Атанасова. 

Участниците в официалната церемония отчетоха важната роля на екипа, който ръководи МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, за да се достигне до етапа на връчване на първите договори на дружествата, спечелили финансиране. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”,

„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".