Вандали рушат и цапат Дряново
Вандали рушат и цапат Дряново / Дарик Габрово

 

Поредица вандалски посегателства са извършени в Дряново за последните няколко дни, съобщават от Общинската администрация.  Засегнати са централната част на града и местата за отдих в отделните квартали. Поразени от хулигански набези са контейнерите за смет пред паркинга до пощата. В съдовете се изхвърлят предимно чували с отпадъците от заведенията за обществено хранене по Пешеходната зона, които сутрин са извадени, разпокъсани, а съдържанието разпиляно около самите контейнери.

Агресивно посегателство има и върху градинката на ул. "Матей Преображенски". Поставените там три пейки за отдих са напълно унищожени. Същото е положението и в градинката до Старата автогара, чийто каменен зид е разрушен до събаряне. Изхвърлен в ниската затревена част е и поставеният край моста на Кольо Фичето, до Духовниковата чешма контейнер за отпадъци.   

Всичко това е извършено в последните 10 дни, което дава основание да се смята, че рушенето не е просто дело на група младежи с асоциално поведение. Активността на вандалите съвпада със старта на работа на новата за община Дряново фирма - „ВАП" ООД, която спечели обществената поръчка за сметопочистването, сметоизвозването и депонирането на твърди битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в населените места. Това дава основание да се смята, че тези актове са опит да се поругае авторитета на Община Дряново, като й бъде създаден имидж на немарлив стопанин пред гражданите, гостите и туристите в града. Същото се цели и по отношение на фирма „ВАП" ООД.

Затова Община Дряново призовава гражданите за особена бдителност и да повишат нивото на обществена нетърпимост към вандалското и престъпно поведение на извършителите на тези посегателства. Нека свидетелите на всеки опит за вандализъм да докладват в полицията.

Около 60 000 лева годишно влага Община Дряново за почистването и поддръжката на местата за отдих и районите до паметниците на културата в града. Ако тези прояви продължат, това може да доведе до сериозни проблеми в града, а и би било проблем по отношение сигурността на градската среда. Администрацията апелира за особена бдителност и незабавна намеса и към органите на реда.  Решение може да се постигне само чрез обединяване усилията на цялата общност, за да се гарантират правата на гражданите, спазването на обществения ред и да се прекрати посегателството над обществени пространства.