/ Община Габрово
В Габрово започна процедура по избор на подрастващи до 18-годишна възраст, които да станат представители в Съвета на децата.

Съветът е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и целта му е да насърчава детското участие в процесите по изработване на политики за децата и вземане на решения. 

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот.

Съветът на децата дава възможност за обмяна на знания, морални и интелектуални ценности и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Предложения за членове на Съвета на децата се набират до 13:00 часа на 9 юли.

Желаещите да кандидатстват могат да подадат приложените по-долу документи в деловодството на Община Габрово или по електронен път на адрес: yc@gabrovo.bg.
 
община Габрово