/ iStock/Getty Images
От офиса на НАП-Габрово напомнят на търговците, които използват собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, че са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 юни.

Срокът за обявяване на е-магазините беше удължен с последните промени в законодателството, напомнят габровските данъчни.  

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март

Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия, а търговците, които занапред ще използват електронен магазин, трябва да изпратят данни за него преди да стартират дейността си.

Подаването на информация става само по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП, като е необходим електронен подпис. Изискването важи за физически и юридически лица, които извършват продажби по интернет по занятие, т.е не засяга гражданите, които инцидентно са продали свои лични вещи.

Данъчните проверяват фирми, за които има съмнение, че са продавали стоки без документ

Електронната услуга работи от края на миналата година, като до момента вече са декларирани близо 11 000 електронни магазина. В сайта на НАП е достъпна и нова електронна услуга, чрез която потребителите могат да видят дали конкретен онлайн търговец е декларирал магазина си пред НАП. 

Допълнителна  информация за изискванията към е-търговците може да се  получи на национален телефон 0700/ 18-700 или на място в салона за обслужване на клиенти на ул. „Радецка“ №11.