/ / Thinkstock/Getty Images

Националната агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси спрямо приходите от продажби.

Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките. Тази информация разпространиха днес от НАП - Габрово. 

 Според  анализа на данъчните при определено  съотношение на материалните  запаси и продажбите възниква съмнение, че част от тях са  отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите  корпоративен данък и ДДС.

На всички фирми в рисковата категория  са изпратени писма в края  на миналата година, като те  имат възможност в едномесечен  срок да извършат доброволна  корекция, допълват от НАП.

Данъчни обикалят търговските обекти по двойки, акцията на НАП е безсрочна


Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките на НАП сумата, налична в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лв., като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв. 

В последния месец обаче при внезапни проверки са открити сериозни нарушения като наличност в касата на 21 лв. при стойност по отчет над 200 000 лв., както и внасяне на средства в деня преди инвентаризацията на касата и изтеглянето им на следващия ден. И на двете фирми са възложени ревизии за 5 години назад, на стотици други предстоят инвентаризации на касовите наличности, предупреждават от НАП.
 

През летния сезон се увеличава риска от данъчни нарушения от некоректни фирми


„Материалните запаси имат голям фискален потенциал. Ще насочим в тази кампания достатъчно ресурс, за да осигурим спазването на закона, продължаваме непрекъснато и с проверките за касови наличности, като основната ни цел е подпомагането на доброволното спазване на задълженията от страна на икономическите оператори“, каза по повод кампанията заместник-изпълнителния директор на НАП Пламен Димитров.