к
к / Веселин Максимов
От офиса на приходната агенция в Габрово информират гражданите и фирмите в Областта, че със започването на летния сезон се увеличава риска от данъчни нарушения от некоректни фирми. Ще се увеличат оперативните проверки по спазване на данъчното и осигурително законодателство. Ще се засили контрола за спазването на данъчните изисквания при провеждането на масови прояви като концерти, фестивали, изложения.

Календарът на културните събития се наблюдава от служителите на приходната администрация, като проверките ще са насочени главно към издаването на касови бележки и отчитането на оборотите. През целия летен сезон дистанционното наблюдение на касовите апарати ще бъде засилено. Чрез системата за дистанционна връзка с НАП се следят оборотите на 4463 касови апарата на обекти в Областта.

Софтуерът на приходната агенция сравнява приходите на търговците от всеки икономически бранш и в зависимост от територията на която се намира обектът посочва онези от тях, чийто приходи значително се различават от средните за дейността или региона. Ако търговецът не издава касови бележки, попада в група на рискови обекти, които задължително се проверяват от инспекторите.

В случай на констатирани нарушения на търговците ще бъдат съставени актове за административно нарушение. Имуществените санкции са от 500 до 2000 лв. при първо нарушение, а глобите за физическото лице не издало касова бележка са в размер от 100 до 500 лв. за първо нарушение. Закона предвижда и принудителна административна мярка, запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции.