Шест предложения продължават в инициативата Start Up
Шест предложения продължават в инициативата Start Up / Община Габрово

Назначената със заповед на Кмета на община Габрово комисия за подбор и оценка на идейните проекти в конкурса Start Up, класира 6 предложения, вносителите на които ще имат възможността, в рамките на следващите три месеца, да разработят и защитят бизнес план. След сериозен и задълбочен анализ на всички идеи, постъпили в регламентирания срок, бизнес инициативите, събрали най – висок сбор точки, в съответствие с основните изисквания  към тях за реалистичност, устойчивост и иновативност, и допуснати до втория етап на конкурса,  са:

1.       Усъвършенстване на инвалидна количка с ръчно и/или комбинирано задвижване

2.       ТРАКИЯДОР – енергия от слънцето

3.       Масово индивидуализиране на генерични импланти

4.       Фирмено ръчно плетено дамско и младежко облекло и аксесоари

5.       Дървеница

6.       Re-FRESH Zone

Публикуваните по-горе имена на проектни идеи са записани по реда на тяхното постъпване за участие в конкурса Start Up.

На вносителите на допуснатите до втория етап на конкурса идейни проекти ще бъде предоставен пакет от документи, който ще включва формуляр за разработване на бизнес план, както и съответните приложения към него. Разработените бизнес предложения ще бъдат представени пред публика в средата на м. април 2015 г., когато вносителите им ще имат възможността да презентират бизнес инициативата си и да отговорят на въпросите на присъстващите.

Финалистът в конкурса Start Up ще бъде обявен в края на месец април, а официалното връчване на наградата лично от кмета на гр. Тун, ще се състои на 19 юни 2015 г., на церемония в Габрово.

Донорът, в лицето на кмета на гр. Тун, и организаторите от страна на Община Габрово, благодарят на всички участници в конкурса за проявения интерес и ангажираност.