Публично- частно партньорство по програма ЛИДЕР
Публично- частно партньорство по програма ЛИДЕР / netinfo

Община Севлиево, читалище "Развитие" и Общинското сдружение за туризъм ще си помагат в рамките на публично-частното партньорство, което бе създадено по програма ЛИДЕР. Страните сключиха партньорство във връзка с обявената процедура по кандидатстване за финансова помощ по мярката „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони.

Партньорските организации бяха избрани в присъствието на общинското ръководство, кметове и наместници на селата, читалищни председатели и секретари и представители на бизнеса. Те ще работят заедно по подготовката на заявлението за кандидатстване, като крайният срок за подаването му е 18 септември.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по тази мярка се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.