Снимка:
Снимка: / МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”
Стефан Спасов е началник на отдел „Водено от общностите местни развитие“ (ВОМР)в Министерство на земеделието храните и горите. Зад това наименование, все още без голяма популярност сред широката общност от хора, стои доста по-познатия от миналия програмен период подход „Лидер“, прилаган в Европа от 1991 година. Философията му е местните общности сами да определят развитието на своите територии, посредством създадени от тях стратегии. Самите стратегии се прилагат от неправителствени организации, познати като Местна инициативна група (МИГ). Във всяка от тях са ангажирани трите важни сектора – неправителствен, икономически и публичен, без някой от да има превес.

Нови възможности за европейско финансиране представят експертите на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана”
 
„Една Местна инициативна група събира в себе си лидерите във всеки от тези сектори, които полагат усилия да развият своята територия. Подходът „Лидер“ се прилага в България от влизането ни в ЕС през 2007 година. През новия програмен период 2014 – 2020 година е допълнен с възможности за финансиране не само по Програмата за развитие на селските райони, но и по още три фонда – Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство. В момента нашите МИГ-ове, които са 64 на брой на територията на 115 общини, са включили финансиране от програмите „Развитие на селските райони“, „Иновации и конкурентноспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на средствата, насочени към подхода ВОМР е около 364 млн. лв.“, коментира Стефан Спасов след срещата в Трявна.
 
Една от новите местни инициативни групи в България е „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Създадена още през миналия програмен период, през настоящия тя успя да се пребори за финансиране, въпреки че близо двойно са се увеличили тези структури през годините. Тенденцията у нас е добра и съответства на ситуацията в други европейска страни, където 80-90 на сто от териториите са покрити от този подход, т.е. чрез него местните общности определят развитието си.
 
„Селските райони почти изцяло се покриват от подхода. Това е единствената програма, която се определя отдолу нагоре. Хората сами решават какви да са критериите им, как да се разпредели бюджета“, уточни Стефан Спасов.

Мирослав Семов за срещата на представители на местните инициативни групи и министерствата в Трявна
 
 На 4 и 5 юли в годишната среща в Трявна взеха участие над 140 души, като освен от МИГ-овете, имаше представители на всяка от административните структури, свързани с реализацията на подхода ВОМР.
 
Около 800 проекта са подадени от местни бенефициенти. Проблемите са основно със сключването на договори по програмата за „Развитие на селските райони“. В Държавен фонд „Земеделие“ са входирани голям брой проекти, които по думите на Светослав Спасов в момента се обработват. Забавянето на резултатите се обяснява с проблеми от административен характер. Само 14-15 от проектите, които са подадени, са свързани с къщи за гости. Определено липсва интерес към тях от страна на местните общности.
 
Забавянето идва от големия брой документи, които трябва да се проверят, за да се стигне до завършен вид на една процедура.
 
„Ръководството на Министерство и ръководството на Държавен фонд „Земеделие“ създадоха организация, която ще позволи в кратък срок да бъде преодоляно забавянето“, увери Стефан Спасов.
 
Към темата има сериозен интерес от страна на участниците в срещата в Трявна, пред които е разяснено, че процедурите по преглеждането и оценката на проектите са завършени и документите са изпратени в Държавен фонд „Земеделие“, където работата продължава.
 
Въпреки обясненията от страна на администрацията, не може да не се набие на очи неравнопоставеността между бенефициенти и местни инициативни групи от една страна и самата администрация, която контролира процедурите от друга. Ако има някакви грешки или забавяне бенефициентите и МИГ-овете биват санкционирани. Забавянето от страна на администрацията просто трябва да се приема като факт, макар и неприятен. И нищо повече.
 
Стефан Спасов казва, че не може да отговори на въпрос, свързан с такава гледна точка, но уточнява, чене е сигурен дали администрацията няма да получи някакви наказателни санкции.
 
Просто обяснено – ако някой бенефициент реши да кандидатства с проект, но се забави – предложението му отива в коша. Ако администрацията се забави, най-много да бъде глобена. Но като се има предвид колко трудно е да санкционираш държавен служител, това също не е много сигурно, че ще се случи.
 
На срещата в Трявна от представителите на местните инициативни групи не е получено особено разбиране за твърдението, че са взети мерки за по-бързото разглеждане на документите и одобрението на подадените, но забавени вече проекти. Според Стефан Спасов те са под натиск на самите бенефициенти. От друга страна това влияе върху финансирането на самите МИГ-ове, средствата за издръжката на които също се бавят.
 
Върху този проблем алармира пред Дарик и Мирослав Семов, кмет на Дряново, който оглавява „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Той заяви, че се налага да се търсят други възможности за издръжка, в това число и кредити.
 
„При 24 от 60 местни инициативни групи се появява проблем с издръжката“, каза Стефан Спасов и увери, че се прави всичко възможно той да бъде решен.
 
„Срещата в Трявна беше много полезна. Най-добре се учим от грешките, от различните мнения. Дори да стане по-гореща дискусия, така най-добре ще разберем къде се намираме. Ако само ръкопляскаме, значи нещо не е наред. С изказаните становища ще подобрим ситуацията, тъй като и ние, и местните инициативни групи работим за бенефициентите, да могат да се реализират техните идеи“, заяви в заключение Стефан Спасов.