Pапочва ремонт на Детски комплекс „Йовко Йовков“

Снимка:
Снимка: / Община Севлиево
Община Севлиево започва ремонт на Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) Детски комплекс „Йовко Йовков“. Дейностите включват цялостно саниране на сградата, поставяне на нов ламинат и подмяна на осветлението в стаите с нови енергоспестяващи лампи.
 
Срокът на договора е 35 календарни дни. Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет и е на стойност 84 269,96 лв. с ДДС.
 
„След внедряването на мерките за енергийна ефективност сградата ще постигне значителни икономии в изразходваната енергия за отопление и климатизация, както и ще се подобрят експлоатационните характеристики на сградата. Чрез предвидените мерки ще се осигурят и по–комфортни условия на жизнената среда за децата и персонала в заведението“, сподели кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов.