Откриха селище от периода на Втората българска държава край Севлиево
Откриха селище от периода на Втората българска държава край Севлиево / РИМ

Селище от периода на Втората българска държава в м. Коджакър, край Севлиево, бе установено в резултат на аварийно издирване на археологически обекти по трасето на разпределителния газопровод за газифициране на Габрово. Последвалото проучване е обхванало около 30 км., съобщи археологът Росен Йосифов. Открити са части от стени, дъна, устия и дръжки на тънкостенна битова керамика от периода на Втората българска държава. Археолозите са се натъкнали и на две медни монети. Намерени са останки от слабо вкопано жилище, чиито стени са изплетени от пръти и измазани с глина. В североизточния му ъгъл има овално огнище, като жилището завършва с кръгла яма - вероятно служила за хранилище.

 Над средата на северната стена на  жилището е открит детски скелет. Предполага се, че се касае за погребение синхронно с изоставянето на жилището, но преди неговото засипване.

 Средновековното селище, част от което е проученото жилище, може да бъде свързано със средновековният град Хоталич над Севлиево. Еднослойният характер на селището и данните от керамиката и монетите позволяват неговото съществуване да се постави в периода втора половина на ХІІІ - ХІV в.             Подобни жилища досега са разкопавани в само във В. Търново и Хотница, Великотърновско, ето защо археологическото проучване, макар и с малко находки, носи ценни данни за устройството на средновековните села и живота на техните обитатели, добави Йосифов. Той обясни, че няма да настъпи промяна в трасето на газопровода, тъй като находката не е с трайна структура, т.е. жилището е вкопано.