Обмяна на добри практики с Холандия в областта на управление на биологичните отпадъци
Обмяна на добри практики с Холандия в областта на управление на биологичните отпадъци / Община Габрово

 

Екологът на Община Габрово инж. Ренета Кънчева взе участие в едноседмично учебно посещение в холандския град Де Билт. Тя се включи в Консултативна група от България, по официална покана на заместник-министъра на околната среда и водите Евдокия Манева, съобщават от местната администрация.

Работното посещение бе организирано в рамките на подписано двустранно споразумение между холандската Изпълнителна агенция по околна среда и българското Министерство на околната среда и водите, с цел изпълнението на партньорски проект „Управление на биологичните отпадъци - изграждане на инфраструктура за разделно събиране и третиране на биологични отпадъци на регионален принцип".

Целта на проекта за двустранно сътрудничество е да се подготви от Министерството на околната среда и водите, със съдействието на Холандски консултанти, „Ръководство за управление на биологичните отпадъци в България". То трябва да подпомогне работата на българските Общини в усилията им за ограничаване депонирането на  битови отпадъци, чрез изваждане на съдържащите се в тях годни за рециклиране и последващо оползотворяване на отпадъци от опаковки и биоразградими компоненти.

Темите, дискутирани по време на двустранната среща, са били „Отговорност на производителите на отпадъци от опаковки", „Разделно събиране на общински отпадъци и комуникация с населението", „Маркетинг на компост, получен от зелени отпадъци", както и „Законови аспекти свързани с приложението на компоста". Копие от материалите по темите са предоставени на Община Габрово.  

Българската делегация е посетила и площадки за сепариране и компостиране, както и рекултивирано депо за смесени битови отпадъци.