Нито водата на Габрово е заразена, нито в града има епидемия от хепатит А
Нито водата на Габрово е заразена, нито в града има епидемия от хепатит А / Габрово ДНЕС

"Нито водата на Габрово е заразена, нито в града има епидемия от хепатит А", казва пред вестник "Габрово ДНЕС" д-р Наньо Димов, директор на дирекция "Обществено здраве".

Продължават слуховете, пиша изданието, че водата в Габрово е заразена и опасна за пиене. Заради това се увеличили заболяванията от хепатит А. От Регионалната здравна инспекция са категорични, че нито водата е заразена, нито има епидемия от хепатит А.

От РЗИ непрекъснато вземаме проби от водоизточниците на всяко населено място, в Габрово е централното водоснабдяване. В някои населени места става чрез каптаж и оттам се разпределя по водопроводната мрежа. Същевременно ВиК има система за мониторинг, чрез която се следи качеството на водата.

Нито водата на Габрово е заразена, нито в града има епидемия от хепатит А
netinfo

За периода от 15.09.2015 г. до 19.11.2015 г. в РЗИ - Габрово по микробиологични показатели са анализирани 12 проби от водата, подавана в централния водопровод на града. С отклонение са 3 проби по показател коли форми, като отклонението е незначително.

От местни водоизточници са взети и анализирани 24 проби. С отклонение е 1 проба по показател микробно число - също с незначително отклонение. На база досегашния си опит в проучване на епидемии, предавани по воден път, РЗИ - Габрово счита, че при регистрираните до този момент случаи на заболели от хепатит тип А в града не се касае за предаване на заразата по воден път."

Във връзка със случаите на хепатит А в града, на съвещания в Община Габрово през месец октомври беше направен инструктаж на всички медицински специалисти, обслужващи здравните кабинети по училища и детски градини, за провеждане на здравно-образователни беседи сред деца и родители на тема хепатит, за засилване на контрола върху провежданите дезинфекционни мероприятия по места и върху личната хигиена на децата и учениците.