МОСВ иска площадка за разделно събиране на отпадъци
МОСВ иска площадка за разделно събиране на отпадъци / Община Габрово

В община Трявна се състоя заседание на Надзорната комисия, сформирана с цел осъществяване на мониторинг по време на изпълнението на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово.

На заседанието присъстваха членовете на комисията, сред които представители на институциите, кметовете на общините Габрово и Трявна, екипът за реализиране на проекта и представители на фирмите, отговарящи за строителството и строителния надзор.

Ръководителят на проекта инж. Милена Гатева представи пред Надзорната комисия напредъка по дейностите в проекта, като основен акцент бе поставен на строителните работи. Поради неочакваните дъждове в началото на лятото и спецификата на работата, а именно копаене в стари отпадъци, в момента строителите, ДЗЗД „Еко Гео Димас”, актуализират Работната програма, така че тя да бъде оптимизирана и максимално ефективна и през следващите топли месеци.

“Сега времето позволява и се работи интензивно. Ходът на строителството се движи според очакванията“, заяви Милена Гатева.

Към момента на територията на обекта е завършено изграждане на площадката за сепариране на отпадъци, почти напълно е изградена площадката за компостиране; изградени са експлоатационни и контролни пътища, съществен напредък има по изкопните работи по клетката за депониране на отпадъци, почти финализирано изграждане на външно довеждащо  водоснабдяване  и временно електрозахранване на обекта, във финален етап е строителството на административната сграда, почти завършен напорен резервоар за нуждите за водоснабдяването на обекта, постоянната ограда на депото е изградена в по-голямата си част.

„За двете общини Габрово и Трявна е изключително важно обектът да се бъде завършен дори и по-рано от предвидения срок, за да се облекчат жителите на общините с плащането на такса „Битови отпадъци“. Очакваме от екипа на проекта, строителите, авторския и строителния надзор да направят всичко възможно, за да имат Габрово и Трявна нова система за управление на отпадъците до края на 2014 година.“, заяви кметът на Габрово Таня Христова.

Тревненският кмет Драгомир Николов беше категоричен, че таксите, налагани поради липсата на депо, отговарящо на всички европейски изисквания, са непосилни за хората, а за 2014 година са още по-високи.

„Важни са стимулите, не само санкциите. Именно затова трябва да имаме една сериозна кампания, с която да обучим жителите на двете общини как да разделят отпадъците си и какви ползи да извлекат от това“, каза Драгомир Николов.

Пред Надзорната комисия бяха представени и реализираните до момента публични събития, които са част от дейностите по публичността на проекта. Предстои да се разгърне сериозна информационна кампания, която цели не само да приучи хората към двукомпонентно разделно събиране на отпадъците (на суха фракция – стъкло, метал, пластмаса, хартия и мокра фракция – биоразградими отпадъци), но и да промени коренно нагласите към опазването на околната среда и възприемането на отпадъка като ресурс. От екипа на проекта съобщиха, че съвсем скоро ще се състои примиерно излъчване на филма „Бунище Земя“, което жителите и гостите на двете общини ще могат да гледат безплатно.

По време на заседанието стана ясно, че е обявена и последната процедура по ЗОП за доставка и монтаж на оборудване по пет обособени позиции на обща стойност над 2 млн лева.

На финала на срещата пред членовете на Надзораната комисия беше представено предложението на Министерството на околната среда и водите в община Габрово да се създаде пилотна площадка за разделно събиране на отпадъците от домакинства.

Изграждането на тази общинска площадка е част от проекта за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България, разработване на рамка за събиране, обработване и докладване на данните с отпадъците, планиране и изграждане на пилотен общински център за разделно събиране на отпадъците от домекинствата, включително разработване на методика за отчитане и докладване на събраните количества отпадъци и обучение на заинетресованите страни.

Предстои уточняването на всички параметри и изисквания по изграждането на пилотната площадка, информира още Мария Радойчева. Реализирането на тази площадка в община Габрово цели да послужи за създаването на практически пример, чрез който да се изгради собствен и автентичен опит и една демонстрационна система, като отправна точка за понататъчни инициативи по събирането и управляването на отделните отпадъчни потоци от домакинствата в цялата страна.