Много добра оценка за почистването на града
Много добра оценка за почистването на града / Дарик Габрово

Кметът на Общината Томислав Дончев даде много добра оценка за състоянието на уличната мрежа и извършеното снегопочистване въпреки затрудненията предизвикани от продължилия близо 40 часа снеговалеж.

Главните пътища в общината са напълно проходими. С малки изключения са почистени дори и малки улички в кварталите на града. Стръмните улици в квартал Баждар, по пътя към болницата, по ул. „Градище" и всичките й пресечки, до Природоматематическа гимназия и Професионална гимназия по туризъм на места са на асфалт. Линията на автобус 13, която често е проблемна, е изчистена и опесъчена много добре.

За овладяване на тежката зимна обстановка, освен всички автомобили на фирма „Благоустрояване", през нощта с техника се включи и „ВиК", фирма „Димас" също помогна с техника и материали.

Според общинската администрация за добре свършената работа през напрегнатите зимни дни, говори обстоятелството, че на горещите телефони, обажданията на гражданите са свързани предимно с конкретни предложения, благодарност, без нервни изблици и агресия.

Проблем при почистването в момента създава снегът, който хората изхвърлят, почиствайки автомобилите си. Това е и една от причините за създаване на ледени бабуни по улиците.  

Работата на снегопочистващите машини се затруднява изключително много от паркираните автомобили, напомнят от общинската администрация. Автобус на Общински пътнически транспорт е блокиран от паркирани коли до Учебен корпус І на ТУ Габрово.  Възможно е автобусът да остане там до изтеглянето на автомобилите, след края на учебните занятия, и линията да остане необслужена.  

В настоящия момент е изключително важно навременното почистване на тротоари и прилежащи терени.На доста места пешеходците в момента вървят по уличните платна, което представлява риск за живота им.  

От Община Габрово напомнят някои от задълженията и отговорностите на граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на търговски обекти, ателиета за услуги, кооперации, държавни учреждения, учебни заведения, детски градини и обществени организации, съгласно разпоредбите на Наредба №1 за чистотата в Габровска Община, а именно: да почистват редовно прилежащите тротоари към сградите, а там където няма такива - по дължината на обектите и на ширина 2 м от тях; дворовете и входовете около обектите; ледените висулки от сградите.

Съгласно чл. 24, т. 7, т. 8 и т. 9 се забранява:  
- Изхвърлянето в кофите и контейнерите за смет на горива и избухливи вещества, горящи и неизгасени отпадъци, твърди и обемисти предмети, строителни материали, течности, стружки и др., които могат да повредят сметосъбиращите машини и съдовете за смет;  
- Изхвърлянето на битовите отпадъци извън контейнерите и съдовете за смет и препълването им;  
- Паркирането на моторни превозни средства в зоната на съдовете за смет.