/ Община Габрово
Местният парламент прие промени по бюджета на Община Габрово и актуализирана инвестиционната програма за 2022 г., съобщиха от Общината.

Във връзка с увеличения размер на целевата субсидия за капиталови разходи, в програмата бяха включени: проектиране на реконструкция на ул. „Свищовска“ и ул. „Транспортна“ - от ул. "Лазурна" до ул. "Н. Василиади" и на кръгово кръстовище на бул. „Априлов“ и ул. „Ю. Венелин“, ремонти на тротоари в село Драгановци и село Янковци и на улица в село Драгиевци и село Яворец, както и проектиране на канализация в западна зона на Габрово - клон Киевци и клон Русевци.

Габрово ще бъде домакин на комисия към НСОРБ

С решение на общинския съвет, след инвестиция в ремонт на асфалтова настилка на ул. „Рекорд“, шест габровски фирми се освобождават от заплащане на такса битови отпадъци, до покриване на пълната стойност на ремонта от 59 330,20 лв., но не повече от 10 години.

Финалната стойност на ремонтите разходи е по-ниска от първоначално предвидената, което налага да бъде изменено предходното решение на общинския съвет за освобждаване от такса битови отпадъци на фирмите.

Учредено бе безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Народно читалище „Наука - 1902” в село Враниловци върху имот в селото, предназначен за Дом на културата.