Снимка: музей „Етър"
Снимка: музей „Етър" / Майстори от „Етър”-а участват в Международен фестивал на занаятите в Португалия
Двама майстори от музей „Етър” – сарачът Станимир Митев и мутафчията Христо Маринов, вземат участие в Международния фестивал на занаятите, който се провежда от 2 до 15 август в португалския град Барселос. Детайлите около поканата за включване на български представители в това значимо европейско събитие бяха договорени в Италия по време на годишната среща на Световната мрежата от творчески градове към ЮНЕСКО. Директорът на музей „Етър” проф. д-р Светла Димитрова, която водеше габровската делегация по време на форума, проведе разговори с представителите на Барселос по повод включването на български майстори в занаятчийското изложение. 

Снимка:
Барселос, Португалия

Барселос става част от Световната мрежа с творчески градове към ЮНЕСКО през октомври 2017 година. Португалският град е носител на национална награда за ръчно произведени изделия. В Мрежата на ЮНЕСКО Барселос, както и Габрово, е част от клъстера „Занаяти и народно творчество”.
 
Двамата майстори, изпратени от музей „Етър”, представиха пред гостите на фестивала занаятите, които практикуват.,
 
Наименованието на занаята сарачество произлиза от арабската дума сарач – седло. Сарачеството е един от най-сложните занаяти, свързани с обработката на кожа. Майсторите сарачи изработват впрегатни и ездитни конски принадлежности, ремъци, каиши, куфари, чанти, колани, паласки, щавени цървули и други аксесоари от кожа. 

Снимка:
Сарачът Станимир Митев

Мутафчийството е занаят, чрез който се изработват различни изделия от козината на козите – дисаги, торби, постелки. Мутафчията е тъкач, но не само. Той избира козината, подготвя я за работа, преде я и накрая тъче от нея съответното изделие. 

Снимка:
Мутафчята Христо Маринов

Двата занаята и майсторите, които ги практикуват са подбрани специално, за да представят България на Международния фестивал в Барселос. За участие в това събитие са необходими отлични професионални качества и много висок стандарт на изделията. Тази година България е една от малкото европейски страни, включени в португалския  фестивал на занаятите.