Събитията на 2018 година
Събитията на 2018 година / pixabay.com
Събитието на януари 2018 година за Габрово бе насилието, в което бяха уличени представители на екипа, който трябваше да се грижи за деца с увреждания в Центъра за настаняване от семеен тип на ул. „Хризантема”. Последваха множество уволнения и оставка на представител на администрацията в Община Габрово, който отговаряше за този тип институции. Новината придоби национална значимост и  политически оттенък. Но разгласяването на случаи на насилие се оказа от полза, тъй като в Дома бяха направени промени в положителна посока, които се отразиха на пребиваващите там деца.

Уволнения заради насилието в дома за деца и младежи с увреждания „Хризантема“
 
Записи показват агресия в дом за деца с увреждания (ВИДЕО)

Прокуратурата: Няма доказателства за насилие над децата в дом „Хризантема“

За щастие, въпреки че това събитие имаше своето развитие през следващите месеци, то не продължи да бъде основно!

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
Община Габрово

Млади хора да остават в Габрово и млади хора да бъдат привличани тук, дори само като туристи. Това е важна кауза, която формулираха активни местни жители, включени в двудневната конференция „Визия за Габрово – град на творчеството, младежта и туризма”, която се проведе в края на февруари. Това е и събитието на този месец в столицата на хумора и сатирата. Форумът бе по инициатива на фондация „Америка за България", на активни габровски граждани в лицето на неформално сдружение „Гадове", които работят в областта на културата, спорта и образованието и на Обществен дарителски фонд – Габрово. Идентифицирането на проблема с младите хора в рамките на това събитие сякаш го официализира и на него вече не се гледа като на измислена негативна реакция на хората в социалните мрежи. Все още мерките, които да доведат до изчистването му не са поставени на дневен ред за публично обсъждане.

Каузата: Младите хора да остават в Габрово
 
Пролетта дойде за Габрово с протести, помните нали?
 
Събитието на месец март безспорно бе свързано с протести, насочени към настаняването на роми в Габрово. Слухът тръгна от едно уведомление, поставено на видно място на блок, близо до бившето строително училище. Хората, неразбрали от неясния текст точно какво ще става започнаха да се събират на площада пред Общината. По-късно се проведе и среща с кмета Тяна Христова, по време на която страстите се нажежиха. В Крайна сметка властта предприе стъпката да се върне сградата на училището на държавата.

Около 70 габровци се събраха на площад Възраждане в подкрепа на д-р Иван Димитров
 
Събират се подписи срещу настаняването на социално слаби лица на етнически принцип в Дома за деца и юноши в Габрово

През април бе взето и друго решение, обявено през последната десетдневка на месеца от кмета Таня Христова – да се закрие училище „Цанко Дюстабанов”. То мина трудно и със сериозен дебат в обществото. Кметът Таня Христова, която бе вносител на предложението за закриване на ОУ „Цанко Дюстабанов”, представи данни, които й позволиха да заяви, че в това училище се допуска сегрегация, нещо забранено от закона. Това е допълнително основание да се предприемат действия, които да се отразят и на качеството на образованието. „Там където няма качествено образование, проблемите са сериозни и са много”, заяви Таня Христова. В краяна сметка училището беше закрито в този си вид, а през новата учебна година в обновяващата се сграда се премести Начално училище „Васил Левски”. Проблемът с концентрацията на деца от малцинствата в тази част на Габрово бе преодолян.

Единственото в Габрово начално училище се мести в сградата на „Цанко Дюстабанов", което ще бъде закрито
 
Събитието за Габрово през май е събитие за същия месец и във Велико Търново, където се осъществява ръководството на една важна административна структура.
 
През май събитието бе свързано с усещането за безнаказаност. Името на началника на Регионален отдел Надзор на язовирни стени и съоръжения (НЯСС) Северна Централна България –  Красимир Цанев, бе забъркано в бракониерски скандал. Ръководството на тази структура е във Велико Търново, затова информацията е важна и за старата столица на България. На 16 май Цанев бе заловен да лови риба в забранения за това язовир „Христо Смирненски”, от който се снабдява с питейна вода Габрово. Бил е със служебна лодка и автомобил, а служители на ИАРА и полицията откриват хваната бяла риба. Самият Цанев заяви пред Дарик радио, че този случай е маловажен, а в местни медии е тиражирана невярна информация. Той потвърди, че е бил със служебна лодка в язовира и е проверявал неговата годност. Това обяснение не звучеше особено убедително – нито за медиите, очевидно и за началниците му в София. Скоро след това структурата бе оглавена от друго лице, а Цанев бе отстранен. 

Язовир Христо Смирненски
ИАРА

И тук стигаме до въпроса за положителните новини! Няма ли такива или се придържаме към схващането, че това, което предизвиква интерес сред слушатели и читатели е важно?
 
Новините не са нито положителни, нито отрицателни. Могат да бъдат важни и маловажни. Важните оставят следа и имат своя проекция в живота на обществата не само в конкретния момент. През първия летен месец наистина има положителна новина. През юни по време на последното заседание на Обществения форум в Дряново бе представена „Местна инициативна група Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана". Защо това е важното събитие през този месец? Бе потвърдено, че в следващите няколко години, благодарение на нея, в двете общини ще бъдат инвестирани над 7,3 млн. лева. Изпълнителният директор на Местната инициативна група Десислава Заевска представи възможностите, гарантирани с тези средства за бизнеса, НПО-сектора и двете Общини. Ние стоим зад вашите идеи и мечти – гарантирам го, декларирам го и ще го отстоявам докрай. Това заяви Десислава Заевска и информира присъстващите, че могат да разчитат на експертното съдействие на екипа й. На 27 декември 2018 година по време на пресконференция стана ясно, че всичко това не са само намерения. Голяма част от средствата вече влизат в местните икономики на Дряново и Трявна, а до средата на 2019-та се отварят още възможности за финансиране на проектни предложения.
 
Това са основните събития от първата половина на 2018 година за област Габрово. Избрахме по едно, което според Дарик определя облика на съответния месец. Предстои да бъде направен подбор и на събитията от втората половина на отминалата година.