/ ThinkStock/Getty Images

„Начално училище „Васил Левски“ ще започне следващата учебна година в нова база", обяви кметът на Габрово Таня Христова на среща, посветена на бъдещето на училището. Тази информация бе разпространена от Община Габрово.

Още на 15 септември единственото начално училище в града ще може да съчетае своите иновативни форми на обучение с модерната материално-техническа база на обновената сграда на ул. „Христо Смирненски“ № 27.

Това е сградата на училище „Цанко Дюстабанов", което предстои да бъде закрито.  

„Вярвам че училището ще се превърне в едно от местата, с които ще гордеем по отношение на началното образование в Габрово“, допълни още Таня Христова.

Кметът Таня Христова обяви, че в ОУ „Цанко Дюстабанов" се допуска сегрегация, нещо забранено от закона

В дискусията за бъдещето на училището участваха родители, педагогическата колегия, председателят на Общинския съвет в Габрово Лена Георгиева, представители на Регионалното управление на образованието /РУО/ в града.

Началникът на РУО-Габрово Георги Маринов обяви, че начално училище „Васил Левски“ е с образователен резултат „Много добър“ на областно ниво, с устойчивост в последните седем години. Според него този резултат трябва да бъде развиван и усъвършенстван, а иновативният образователен продукт трябва да се предлага в среда, която заслужват всички, ангажирани в процеса.

Съветниците обсъждат закриването на училище „Цанко Дюстабанов” в Габрово

Училище „Васил Левски“, което от години използва иновативни форми и методи на обучение, през тази учебна година кандидатства за Иновативно училище и очаква решението на Министерството на образованието и науката да бъде огласено през месец юни.

Предложението за преместване на училището ще реши дългогодишните трудности със сградния фонд и ще позволи на неговия екип да реализира своите образователни планове и желания, заяви неговият директор Валентина Венкова.

Съветниците от ГЕРБ: С решението за ОУ „Цанко Дюстабанов“ даваме шанс за ново начало на учебното заведение

Училищното ръководство увери също, че преместването няма да промени настоящия учебен процес, който, благодарение на новата база ще бъде надграден с планираните иновативни форми на обучение в четири основни направления - спорт, английски език, информационни технологии и предприемачество.

Като основен проблем на преместването, родители посочиха затрудненията, които ще имат при транспортирането на децата, живеещи в отдалечени райони. Предстои да бъдат обсъдени и предложени на родителите и училищното ръководство всички възможности за осигуряване на подходящ удобен транспорт на децата до новата база, информира Таня Христова.

Новата сграда на училище „Васил Левски“ все още е в процес на обновяване, но ремонтите работи по нея ще приключат до началото на учебната година. Обновяването се извършва в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, като се изпълняват енергоспестяващи мерки, достъпна среда за деца и хора с двигателни проблеми, благоустрояване на дворните площи и изграждане на нови спортни игрища и съоръжения.

Ще се изгради нова пожароизвестителна система и видео наблюдение. Помещенията в сградите и остарялото обзавеждане на класните стаи ще бъдат подновени. Базата ще разполага с модерно дворно пространство, физкултурен салон, столова и съвременно оборудване.

Прокуратурата да каже как подписка с имената на 200 души е попаднала в ръцете на партиен функционер и на депутат от ГЕРБ

Предстоят родителски срещи по класове и допълнително обсъждане на отделните аспекти, свързани с преместването на начало училище „Васил Левски“. В сградата на ул. „Христо Смирненски“ № 27 се помещаваше основно училище „Цанко Дюстабанов“, което подлежи на закриване, съгласно решение на Общинския съвет в Габрово, считано от 1 август 2018 г.