Община Габрово търси доброволци
Община Габрово търси доброволци / DarikNews.bg
Общинският съвет в Габрово провежда редовно заседание днес следобед. Пред местните парламентаристи се изказаха двама родители на деца, които учат в Трето основно училище „Цанко Дюстабанов”. Те се обявиха против идеята за закриването на това учебно заведение.
 
Синът на Мариана Николова е в 6 клас. Тя цитира изявления в медиите на хора от местната администрация, според които на мястото му ще бъде създадено първо иновативно училище по скандинавски метод на обучение.
 
„Първият принцип е да няма елитни и посредствени училища, а всички да имат равен шанс. Затварянето на едно училище не трябва да бъде правено с лека ръка. Вечното отричане, събаряне и унищожаване не решава въпросите. Днес затваряте едно училище, обявявайки, че е сегрегирано, утре тази съдба ще последва друго училище.
Накрая правителството реши, че държавата е сегрегирана и ще я затвори.”
 
Деян Димитров, родител на дете от същото училище припомни, че е задал вече въпрос за бъдещето на училището и сградата, но не е получил отговор. Разбрал е само, че се закрива това училище. Присъствала е ромска организация, която се борела срещу сегрегацията на граждани от ромски произход.
 
„Ще има ли училище и къде отиват децата, ако няма? До миналата година аз исках да махна детето си от това училище. Лично ме убеждаваха учителите да не го правя. Сега ми казват, това не е точен цитата, „махнете го”.
 
Деян Димитров определи паралелката, в която учи детето му „на добро ниво”.
Той поиска да знае какво означават думите на Климент Кунев, зам.-кмет на Габрово, че се закрива училището, но не се закрива учебния процес. Димитров цитира и думи на началника на Регионалния инспекторат по образование Георги Маринов, че ще се преподава на билингвистичен език.
 
„Което се превежда като двуезичен или лицемерен. Надявам се да не е второто.”, каза родителят и запита: Какво да правим с нашите деца?”
 
Лена Енева, съветник от левицата, призова колегите си да са с отворени очи и уши към хората в този град. Тя заяви, че изразените мнения показват, че хората се явяват пред местния парламент подготвени и се позовават на българското законодателство и затова заслужават уважение. Тя смята, че бъдещето на Трето основно училище има изражение в бюджета на Община Габрово.
 
Като точка втора в дневния ред да бъде включена сегашната точка осма – Закриване на училище „Цанко Дюстабанов” от 01.08.2018 г. – това предложи Енева.
 
Кметът Таня Христова заяви, че не е срещу промяната на реда на точките, но припомни, че за едно училище не може да има промяна без за това да се разпореди министъра на образованието.
 
Съветниците гласуваха промяна на реда на точките, заради което започна обсъждане на предложението за закриване на Трето основно училище в Габрово.