Таня Христова
Таня Христова / DarikNews.bg
Таня Христова, която е вносител на предложението за закриване на ОУ „Цанко Дюстабанов”, представи данни, които й позволиха да заяви, че в това училище се допуска сегрегация, нещо забранено от закона. Това е допълнително основание да се предприемат действия, които да се отразят и на качеството на образованието.
 
„Там където няма качествено образование, проблемите са сериозни и са много”, заяви Таня Христова.
 
Тя представи резултатите на учениците от националното външно оценяване, които въпреки усилията на целия екип, показват, че нивото там е много ниско. Това не привлича ученици към училището.

Съветниците обсъждат закриването на училище „Цанко Дюстабанов” в Габрово
 
„Няма как да насочиш родители да запишат децата си там, когато няма резултати. Необходимо е тези негативни тенденции да се променят. За да се преодолее изолирането и капсулирането, трябва да се работи много – от всяка една единица, която трябва да гарантира правото на всяко дете за достъп до качествено образование.”
 
Таня Христова благодари на родители от училището, които са поискали да се срещнат с нея. Тя потвърди, че каквото и решение да се вземе, учебната година ще бъде приключена нормално.
 
Кметът каза, че няма основание в Габрово да има такъв модел на образование. Затова тя предложи на съветниците да подкрепят предложението към министъра на образованието да бъде закрито ОУ „Цанко Дюстабанов”.
 
От думите на кмета стана ясно, че проектът, по който се обновява училището, продължава да се изпълнява както е планиран. Сградите на двете габровски училища са в процес на обновяване.
 
„Длъжни сме да преустановим този модел”, заяви още Таня Христова и се ангажира веднага след закриването да даде информация за бъдещето на сградата.
 
„Мълча защото когато имаше инициатива и желание от един директор да ползва сградата, тази инициатива беше опорочена. Не бих позволила нито едно училище да бъде поставено в риск. Никой не си е представял, че тази сграда ще бъде ползвана за друго, освен за учебни цели”.