Изграждат нова сграда на територията на ЦДГ Слънце
Изграждат нова сграда на територията на ЦДГ Слънце / Дарик Габрово, архив

Община Габрово подписа с Министерство на труда и социалната политика споразумение за финансиране на проект „ПОСОКИ-предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране", информират от общинската администрация. Стойността на проекта възлиза на 1 515 832лв. Общата цел е превенция на социалното изключване и ограничаване предаването на бедността между поколенията чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Проектът е насочен към деца на възраст от 0 до 7 години, техните родители и бъдещи родители от рискови групи.

В рамките на разработката е предвидено изграждане на нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце", която ще представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. С новата база ще се създаде възможност за обособяване на помещения за три детски групи и салон за спортни,  музикални и творчески занимания. Предвижда се разкриване на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства, в помещение, на ул. „Ивайло" №13, кв. Христо Ботев. Новият комплекс ще създаде възможност за предоставяне на съвременни, социални, здравни и образователни услуги.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.