Ивелин Николов  предлага промени в Закона за енергетиката
Ивелин Николов предлага промени в Закона за енергетиката / DarikNews.bg, архив

В резултат на подаден сигнал в приемния ден на народния представител Ивелин Николов, той заедно с двама свои колеги от Коалиция за България е депозирал предложение за промени в ЗИД на Закона за енергетиката. Според предложението собствениците, които се откажат от потребление на топлинна енергия, изолират инсталацията за пренос на топлоенергия, преминаваща през техния имот, се изключват изцяло от дяловото разпределение и не плащат за потребление. Същите ще заплащат такса за отопление на общите части на сградата, само в случай че тръбите в общите части на сградата не са изолирани.

Предложението на Николов е провокирано от подписка на над 120 жители на габровския квартал Младост, които въпреки, че са се отказали от услугите на Топлофикация, продължават да заплащат месечни сметки.

С внесените промени се дава възможност и  когато всички собственици в сграда не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването  от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.